weizegge

Titel Aflopend sorteren Alken Borgloon Haren Heers Jesseren Kortessem Opheers Piringen Vliermaal Widooie
Aardappel(en) jappels jappel jappele , jappel jappel jatappel jappele , jappel jalleper jappel jatappele jappele
Aardbei jaasbeere aabeer ebbere , ebber jaazebeer ebber aazebeer èbber ebbere ebber
Accordeon trekzak monica monica monica monica
Baard bowet bowet bowet bowet bowet
Bijkomstigheid beikeumstig bagatel beizo_k bagatel bagadel
Bloedworst bloedpens rooi pens rooi woos rooi pens rooi pens
Braadworst broosesies brooisesees woos brooisesees brooisesees
Buizerd blotser buizerd buizerd , buizerd blotser blotser blotser blotser bloster buizerd blotser
Dommerik stommerik lomperik stommerik stommerik, kaavio lomperik
Dwarsligger terjaasdreiver terjaase ambetaanterik terjaase mins terjaasdreiver
Dweil ho_sdoek ho_sdoek jss_011.mp3 ho_sdoek ho_sdoek
Fopspeen tèt foets tut tut foets
Geduld pesjense pesjense
Geruit hemd gekaaroot himme gekaaroot himme gekaaroot himme gekaaroo hèm gekaaroot himme
Gevaarlijk preekelows preekelows
Halsketting koljij kèttel koljee koljee koljee
Hark gritsel krebber gritsel gritsel gritsel
Kachel stoof stoowef stoowef stoowef stoowef
Kikker kwakvroos kwakvroos kwakvroos kwakvrowes
Kipkar klitsjee klitsjie klitsjie kipkaar klitsjie
Kleed klijt klijt klijt kleed
Klimop vijl klimop vijl klimop vijl
Knijpen pitse pitse pitse pitse pitse
Knikker
Koe kaaw kow kow kow koew koew
Koeien kui kui kui kui kui kui kui keuj keuj keuj
Koetspaard koetspjaad biddie biddie bidè biddie Biddè koetspjaad biddie biddie biddie
Kortste weg te gries tries tries , kotste bo-n tristelke tries tries kotste bo-n tries tries tries
Lange broek lang broek lange broek lang broek lang broek
Lucifer stekske primke kretske primke primke
Madeliefje meezeutjes meezuitje madeliefje meezeutjes meezeutje madelief madeliefke meezuitje madeliefke meezuitje
Mais teureke terf
Meid mog mog mog mog mog
Meikever meekjieever meekjieever pro_sweurm meekjeever
Melkbrood melkbrowt melkmik mik mik
Mier moemijt moemijt moemijt miremèt moemijt moemijt
Mutsaard mjotsem mjotsem mjotsel mjotsem mjotsem
Noorderwind beis beis beis beis
Orgel eurgel euleger euleger euregel euleger eurgel
Paardentrektuig hòm
Pacht paag paag paag , paag paag paag paag paag paag paag wid_038.mp3
Piekeren speekeliere speekeliere speekeliere speekeliere speekeliere
Ploegen akkere akkere akkere akkere akkere
Regenbui schoer sjoer
Rode bessen beere rooi kroezele rooi kroezele , rooi kroezele kroezele rooi kroezele kroezele kroezels rooi kroezel kroezele rooi kroezel
Rok rok joöp joöp joöp
Sijsje ki-eeskeit sijske sijsje seske siske seske sijsje siske seske siske
Slabbetje bavet zuiverlap zeiverlepke zeverlepke bavet
Snor moestasj moestasj moestasj moestasj moestosj
Soms of en tauw petoere bestui petoere petoere
Spade scheup sjeup sjeup scheup sjeup
Spinnenweb spennegewieef spennegewieef spennegewieef spennegewieef spennegewieef
Spreken klappe kalle klappe kalle
Stalknecht vatsji vatsji kneig , vatsji vatsji vatsji vatsji vatsji vatsji vatsji vatsji
Stier duur duur duur duur duur
Stoep trotwaar trabat stoep trabat trabat
Ui djoön uun djoön uun djoön uun uun uun
Uier uir uir uijer uir uir
Vaars vjaas vjaas vjaas vjaas vjaas
Veldwachter boji gart gart boji gart gart boji boji boji
Vijver vijver weijer weijer
Vink venk boekvenk venk boekveink boekvenk veink vink boekvenk boekvenk boekvenk
Vork en mes versjet en meis versjet en meis versjet en meis versjet en meis versjet en meis
Vrijen kersi-eere kersi-eere kersi-eere , kersi-eere kersi-eere kersi-eere kersi-eere oh_061.mp3 kersi-eere kersi-eere kersi-eere
Worstelen katsje wossele frosele frosele
Zich haasten persieere oech spoeje